KAILIWEI 858D desoldering table hot air gun welding table mobile phone maintenance tool

Santos Werkzeugmaschinen UGArtikelnummer: 46953724-220v

Preis:
48.68 EUR

Beschreibung